Khởi sự

Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ...

Đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy ...

Đăng ký kinh doanh Công ty Hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ...

Làm thế nào lập một kế hoạch kinh doanh

Để lập một kế hoạch kinh doanh tốt, bạn cần phải tính đến mục tiêu và kết quả công việc kinh doanh ...

Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. ...

Chọn loại hình kinh doanh và đăng ký kinh doanh

Để doanh nghiệp có thể hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, bạn cần phải đăng ký doanh nghiệp của bạn ...

Trước khi khởi sự doanh nghiệp

Khởi sự một doanh nghiệp nhỏ là một điều rất rủi ro và bạn phải kiểm tra xem bạn có thể chấp nhận ...

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ...

Xác định khách hàng

Chìa khoá để thành công trong kinh doanh là sử dụng phương pháp lấy khách hàng làm trọng tâm.

123...Trang cuối

Hà Nội phân cấp quản lý kinh doanh karaoke ...
04/02/2015


UBND Thành phố phân cấp cho UBND cấp huyện cấp Giấy phép kinh doanh karaoke cho các tổ chức, doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ...

Xem chi tiết...