Happy new year 2015Chúc mừng năm mới Ất Mùi 2015

Hà Nội phân cấp quản lý kinh doanh karaoke ...
04/02/2015


UBND Thành phố phân cấp cho UBND cấp huyện cấp Giấy phép kinh doanh karaoke cho các tổ chức, doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ...

Xem chi tiết...

Tin mới


Thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước

Việc cung cấp dịch vụ CNTT ở các cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua hình thức hợp đồng.

Khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Chính phủ quy định cụ thể về chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển tiềm lực và hoạt động khoa học và công nghệ

Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học, công nghệ

Doanh nghiệp ngoài nhà nước được quyền trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp một tỷ lệ hợp lý, tối đa 10% để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Bổ sung danh mục thiết bị không khuyến khích nhập khẩu

Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2014, tủ điện trung thế 24KV được coi là thiết bị trong nước đã sản xuất được.

Việt Nam thu hút nhân lực hoạt động khoa học công nghệ

Cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam được hưởng 6 chính sách về xuất nhập cảnh và cư trú, tuyển dụng-lao động-học tập, lương, nhà ở, tiếp cận thông tin, khen thưởng, vinh danh và một số chính sách khác

Không nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Quy định về việc cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng bị ngưng hiệu lực thi hành.

Mô hình lò đốt rác thải sinh hoạt thân thiện môi trường của Công ty TNHH Tân Thiên Phú

Công ty TNHH Tân Thiên Phú liên kết với Hợp tác xã KHCN Thanh niên huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định chuyên sản xuất các loại cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và sinh thái môi trường.

Chương trình Phát triển Công nghiệp vi mạch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2020

Kết quả bước đầu của sự hợp tác này là sự ra đời của Hệ thống Giám sát Container CTS-01 trên nền tảng sử dụng Chip SG8V1 và HF RFID của ICDREC, sản phẩm được gia công, sản xuất theo một quy trình hợp tác nghiên cứu khép kín giữa ICDREC và SHTPLABS

12