Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường
14/04/2016


Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 59/2004/QĐ - TCCB ngày 06/2/2004 của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Xem chi tiết...