Giới thiệu Công ty Cổ phần LIFORTE Việt Nam
23/11/2015


LIFORTE luôn tự hào với một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao sự đa dạng, đổi mới và sự tăng trưởng phát triển cho mỗi cá nhân. Qua đó, bạn sẽ có nhiều cơ hội để khám phá những tiềm năng của mình, phát huy các năng lực hiện có và nắm bắt những cơ hội tuyệt vời để phát triển bản thân.

Xem chi tiết...
Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua ...
25/11/2015


Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí về tuổi (không vượt quá 10 năm) và được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7.

Xem chi tiết...