Lời khuyên kinh doanh

Giới thiệu về nghĩa vụ thuế

Trong phần này bạn sẽ có một số thông tin cơ bản liên quan đến thuế mà các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải trả.

Môi trường và doanh nghiệp của bạn

Các quy định về môi trường ngày nay trở thành một phần quan trọng trong hệ thống luật pháp quốc tế. Điều này có nghĩa là Việt Nam phải tuân thủ những cam kết pháp lý trong đó đảm bảo các ngành sản xuất kinh doanh, gồm cả khu vực nhà nước và tư nhân đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về môi trường. Với tư cách là chủ doanh nghiệp bạn cần hiểu những quy định phải tuân thủ theo luật pháp.

Giới thiệu tiếp thị bán hàng

Tài liệu hướng dẫn này giúp bạn tạo lập nhãn hiệu, lập dự toán ngân sách cho việc xây dựng nhãn hiệu và quản lý nhãn hiệu.

Giới thiệu chiến lược và chiến thuật giá cả

Tài liệu hướng dẫn này nhằm giúp bạn hiểu được các chiến lược và chiến thuật giá cả khác nhau và các công cụ thay đổi giá để đảm bảo rằng giá sản phẩm của bạn phù hợp với các yếu tố khác trong chiến lược marketing đồng thời vẫn bảo đảm khả năng sinh lời.

Những điều nên làm khi lập kế hoạch marketing

Một kế hoạch marketing tốt thì cần phải có mục tiêu cụ thể và thực tế - mục tiêu marketing SMART. Những mục tiêu muốn nhắm tới cần phải có mục đích cụ thể, có thể đo lường được, ví dụ tăng doanh thu bán hàng 10% so với năm trước.

123...Trang cuối