Hà Nội phân cấp quản lý kinh doanh karaoke ...
04/02/2015


UBND Thành phố phân cấp cho UBND cấp huyện cấp Giấy phép kinh doanh karaoke cho các tổ chức, doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ...

Xem chi tiết...

Xem nhiều nhất


Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo giai đoạn 2015-2020

Chương trình áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động thương mại tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia vào hoạt động quản lý, thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác có liên quan.

Hội chợ Công nghiệp Sáng tạo Trẻ ASEAN

Kêu gọi các doanh nhân trẻ Việt Nam tham dự Hội chợ Công nghiệp Sáng tạo Trẻ ASEAN

Triển lãm DNNVV nhượng quyền thương mại tại Macao

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác về doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Triển lãm DNNVV nhượng quyền thương mại sẽ được tổ chức.

Kết quả thực hiện cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2014

Trong cả năm 2014, Điện Biên đã hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại 03 doanh nghiệp, thu về được hơn 18 tỷ đồng.

Kiểm tra, kiểm soát hải quan hàng có yêu cầu về sở hữu trí tuệ

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan – công chức hải quan; tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa hoặc người được ủy quyền; tổ chức, cá nhân là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu hàng thật bị làm giả hoặc đại diện hợp pháp của chủ sở hữu.

Đề án “Tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa” được phê duyệt

Trong giai đoạn đầu sẽ thực hiện tập trung nâng cấp, củng cố đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở cấp Trung ương và một số địa phương có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động và nhu cầu hỗ trợ lớn.

123...Trang cuối