Công khai địa chỉ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp
Theo Thông báo số 04/TB-TMĐT ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị, thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ  tướng Chính phủ ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và Công văn số 2123/KHĐT-QLPTDN ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg nói trên, các thông tin hoạt động của doanh nghiệp được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://itcud.com.vn và https://itcud.vn
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác