Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước - Công ty TNHH 1TV vận tải và xây dựng (TRANCO)

1.     Tên tài sản bán đấu giá:

Công ty 100% vốn nhà nước là Công ty TNHH một thành viên vận tải và xây dựng (TRANCO).

- Trụ sở chính: Số nhà 83A phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Văn phòng giao dịch: 117 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính:

+ Vận tải và đại lý vận tải đường bộ;

+ Xây dựng các công trình giao thông, thủ lợi, dân dụng, lắp đặt điện nước…;

+ Đào tạo nghề;

+ Xuất khẩu lao động:

+ Buôn bán máy móc, thiết bị, xăng dầu, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, nông –lâm - thủy sản;

- Nguồn gốc tài sản: Là Công ty 100% vốn Nhà nước được bán đấu giá theo quyết định số 2331/QĐ-BGTVT ngày 30/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt phương án bán doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng.

- Phương thức bán: Bán đấu giá có kế thừa công nợ và lao động.

 2. Thông tin cơ bản về tài sản:

2.1. Về tải sản: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà cửa, công cụ dụng cụ…; Tổng giá trị tài sản: 122.538.334.199 đồng (Một trăm hai hai tỷ, năm trăm ba tám triệu, ba trăm ba tư ngàn, một trăm chín chín đồng);

2.2. Về công nợ:   

·        Các khoản nợ phải trả: 336.553.766.924 đồng (Ba trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn chín trăm hai mươi bốn đồng);

·        Các khoản phải thu: 45.612.122.526 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm mười hai triệu, một trăm hai mươi hai nghìn năm trăm hai mươi sáu đồng).

2.3. Về lao động:  kế thừa sử dụng 132 người lao động.

2.4. Về đất đai:

·        Tầng 12, 12A tại số 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Tầng 12 đang có tranh chấp. Tầng 12 A đã cho thuê trừ nợ, toàn bộ 2 tầng đã thế chấp.

·        117 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội: Nhà đất nhận chuyển nhượng của dân, chưa sang tên đổi chủ. Một phần nhà đã cho thuê trừ nợ, toàn bộ nhà đất đã thế chấp.

·        282 Lạc Long Quân, Trích Sài, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội: Đất thuê trả tiền hàng năm, hợp đồng thuê đất hết hạn từ tháng 12/2006, đến nay chưa ký lại; Một phần diện tích nhà đất đã cho thuê trừ nợ; toàn bộ cơ sở này đã thế chấp.

·        Tầng 1, Nhà K1 Thành Công (số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội): Trả tiền thuê đất hàng năm nhưng không có hợp đồng thuê đất. Nhà đã cho thuê trừ nợ; toàn bộ có sở này đã thế chấp.

·        Đất tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội: Đất thuộc dự án xây dựng Trường nghề của Cty, đã đền bù 81 % nhưng dân chưa bàn giao đất .

·        Số 22 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh: Nhà thuê của Cty QLKD nhà Thành phố, hợp đồng thuê từng năm, trả tiền hàng tháng.

·        02 dự án kinh doanh bất động sản tại Tp Hồ Chí Minh: Đã trả tiền đền bù nhưng chưa nhận được đất, diện tích đền bù đã bị đưa ra khỏi quy hoạch, đang có tranh chấp.

2.5.  Các hợp đồng còn hiệu lực: 34 hợp đồng,

2.6. Các vụ tranh chấp phải giải quyết: 61 vụ việc.

3. Giá khởi điểm của tài sản: 4.000.000.000 đồng. (Bốn tỷ đồng chẵn).

4. Số tiền đặt trước: 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng chẵn).

5. Số tiền ký quỹ tham gia đấu giá: 61.000.000.000 đồng (sáu mươi mốt tỷ đồng)

6. Bước giá: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng chẵn).

7. Các điều kiện bán:

a) Người mua Công ty kế thừa toàn bộ công nợ của Công ty tại thời điểm bàn giao, bao gồm cả các hợp đồng thế chấp và các cam kết về tài sản của Công ty (nhưng không bao gồm khoản nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp là 825.000.000 đồng), và toàn bộ số lao động Công ty theo phương án bán Công ty được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

b) Người mua có trách nhiệm kế thừa các khoản lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị Công ty (ngày 30/6/2014) đến thời điểm chính thức bàn giao Công

c) Người mua có trách nhiệm nộp số thuế còn phải nộp của Công ty đến thời điểm bàn giao;

d) Người mua có trách nhiệm hoàn tất thủ tục pháp lý và các chi phí (nếu có) đối với các cơ sở nhà đất sau khi tiếp nhận Công ty để quản lý, sử dụng đúng quy định.

đ) Người mua chịu trách nhiệm kế thừa và giải quyết các tranh chấp hiện có

e) Đối với những tài sản không được nêu trên báo cáo tài chính và kết quả xác định giá trị Công ty (không nằm trong danh mục tài sản để bán Công ty) sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật.

8. Các cam kết của người mua:

8.1. Đối tượng tham gia đấu giá mua Công ty là tổ chức phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a. Cam kết chấp thuận các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 6 của

b. Ngành nghề kinh doanh: phù hợp với hoạt động kinh doanh chính hiện nay của Công ty (vận tải, xây dựng, đào tạo, xuất khẩu lao động).

c. Thời gian hoạt động tối thiểu 05 năm.

d. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán 5 năm liên tiếp trở lại đây (từ năm 2010 đến năm 2014).

đ. Có năng lực tài chính thể hiện ở các chỉ tiêu sau:

- Tổng tài sản tối thiểu 1.000 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2014;

- Vốn chủ sở hữu tối thiểu 150 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2014;

- Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tiếp 5 năm trước năm đăng ký tham gia mua Công ty (từ năm 2010 đến năm 2014);

e. Có phương án tái cơ cấu Công ty khả thi .

g. Phải nộp tiền đặt trước và tiền ký quỹ theo quy định.

Trường hợp người mua là chủ nợ của Công  ty có thể nộp Giấy nhận nợ của Công ty thay cho tiền ký quỹ. Giá trị được ghi nhận thay cho số tiền ký quỹ được tính bằng số tiền nợ ghi trên Giấy nhận nợ nhân với 36%. Nếu giá trị được ghi nhận (theo Giấy nhận nợ) thay cho số tiền ký quỹ ít hơn 61 tỷ đồng thì người mua là chủ nợ phải nộp thêm tiền ký quỹ cho đủ 61 tỷ đồng.

8.2. Đối tượng tham gia đấu giá mua Công ty là cá nhân phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a. Phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, e, g khoản 2 Điều 6 của

b. Có các tài sản sở hữu hợp pháp tổng giá trị tối thiểu là 250 tỷ đồng (kèm theo chứng thư định giá của tổ chức tư vấn định giá độc lập có giá trị trong 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mua Công ty). Trường hợp tài sản chứng minh là đồng sở hữu thì phải xác định rõ quyền sở hữu của cá nhân người đăng ký mua Công ty.

c. Có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp ít nhất là 5 năm; doanh nghiệp do cá nhân trực tiếp điều hành phải đáp ứng được các tiêu chí như đối với người mua Công ty là tổ chức đã nêu ở trên.

8.3. Đối tượng tham gia đấu giá mua Công ty là một nhóm doanh nghiệp, tổ chức, hoặc một nhóm cá nhân liên kết để mua Công ty.

Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức, hay cá nhân liên kết để mua Công ty thì trong Liên kết đó phải có ít nhất một thành viên đáp ứng được tiêu chí ứng với tổ chức, hay cá nhân đã nêu trên đây. Không cộng số học các chỉ tiêu riêng rẽ lại với nhau để tính điểm.

8.4. Người mua không được bán lại Công ty trong thời gian quy định của hợp đồng mua bán Công ty kể từ ngày ký hợp đồng mua Công ty nếu người mua chưa giải quyết hết các tranh chấp, công nợ và các tồn đọng của Công ty.

9. Thời gian và địa điểm bán Hồ sơ mời đấu giá:

Từ 15/09/2015 đến hết 16h00 ngày 18/9/2015

Địa chỉ: Số 2 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

10. Thời gian và địa điểm khảo sát thực tế:

Từ 23/09/2015 đến 01/10/2015

Địa điểm khảo sát: Tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Yên Bái

11. Thời gian và địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

Từ 09 giờ 00 ngày 05/10/2015 đến 16 giờ 00 ngày 12/10/2015.

Địa chỉ: Số 2 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

12. Thẩm tra Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mua Công ty, công bố người mua đủ điều kiện tham gia đấu giá, nộp tiền ký quỹ:

Thẩm tra  Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mua Công ty: từ 13 đến 12h00 ngày 14/10/2015

Công bố người mua đủ điều kiện tham gia đấu giá: Chiều ngày 14/10/2015

Nộp tiền ký quỹ: Từ ngày 15/10/2015 đến ngày 16/10/2015.

Địa điểm: tại trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

13. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: 

09giờ 00 phút ngày 19/10/2015

Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội,

Địa chỉ: Số 2 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên hệ tại:

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 2 Quang Trung Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 84.4-3355.3359 – Đấu giá viên: Cao Kim Ngân 0988.020.789

 

Lưu ý: Thông báo này thay thư mời tham gia đấu giá.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác