Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức bán đấu giá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây

1.   Thông tin pháp lý của Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây:

Tên doanh nghiệp: Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây.

Trụ sở chính: Đường Lê Hồng Phong, phường Quang Trung, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Điện thoại: (84.4) 33824749                     Fax: (84.4) 33824749.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh phân bón; Kinh doanh tổng hợp các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi, máy công cụ, thiết bị phụ tùng cơ khí phục vụ nông nghiệp và thủy lợi; Tiêu thụ sản phẩm chế biến trong nông nghiệp.

Tài khoản số: 000250706 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông.

2.      Thông tin về tài sản, lao động, tài chính, đất đai của Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây xác định tại thời điểm 0h00 ngày 01/01/2015.

2.1. Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp:

-   Giá trị theo sổ sách:                                      3.973.832.071 đồng.

-   Giá trị xác định lại:                                       6.505.567.070 đồng.

Trong đó :

·  Tài sản không cần dùng:

-   Giá trị theo sổ sách:                                      1.795.582.538 đồng.

-   Giá trị xác định lại:                                       114.024.969 đồng.

·  Giá trị thực tế doanh nghiệp:

-   Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán:           2.178.249.533 đồng.

-   Giá trị doanh nghiệp xác định lại:              6.391.542.101 đồng.

·   Tiền :                                                                 149.813.557 đồng.

·   Nợ phải thu:                                      2.897.282.635 đồng.

·   Tài sản, công cụ, dụng cụ:                         3.458.470.878 đồng.

2.2. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước:

-   Giá trị vốn nhà nước theo sổ sách kế toán: (7.851.421.567) đồng.

-   Giá trị vốn nhà nước xác định lại:              (3.134.214.376) đồng.

2.3.     Nợ phải trả:                                                        9.525.756.477 đồng.

2.4.  Đất đai, nhà cửa được tiếp tục quản lý, sử dụng: Gồm 09 (chín) cơ sở nhà, đất để sản xuất kinh doanh như sau:

-     Cơ sở nhà, đất tại đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội: Đang làm văn phòng và cho thuê cửa hàng.

-     Cơ sở nhà, đất tại tổ dân phố Ba La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

-     Cơ sở nhà, đất tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

-     Cơ sở nhà, đất tại xã Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

-     Cơ sở nhà, đất tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

-     Cơ sở nhà, đất tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

-     Cơ sở nhà, đất tại xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

-     Cơ sở nhà, đất tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

-     Cơ sở nhà, đất tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

2.5. Cơ sở nhà, đất phải bàn giao về UBND các quận huyện, xử lý theo chính sách nhà ở, đất ở: Gồm 07 (bảy) cơ sở nhà, đất như sau:

-     Cơ sở nhà, đất tại xã Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

-     Cơ sở nhà, đất tại xã Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

-     Cơ sở nhà, đất tại thị trấn Gạch, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

-     Cơ sở nhà, đất tại thị trấn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

-     Cơ sở nhà, đất tại xã Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

-     Cơ sở nhà, đất tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

-     Cơ sở nhà đất tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

2.6. Tình hình người lao động tại doanh nghiệp:

-         Tổng số lao động có tên trong danh sách:  44 người.

-         Số lao động đề nghị chuyển công tác: 02 người.

-         Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động: 01 người.

-         Số lao động có nhu cầu sử dụng chuyển sang làm việc tại bên mua doanh nghiệp: 41 người.

3.            Phương thức bán đấu giá: Bán đấu giá theo phương thức bán đấu giá có kế thừa toàn bộ công nợ và toàn bộ số lao động còn lại.

4.            Hình thức bán đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng.

5.            Giá khởi điểm: 5.000.000.000đ (Năm tỷ đồng). 

6.            Khoản tiền đặt trước: 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng).

7.            Phí tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).

8.            Khoản tiền ký quỹ: 10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng).

9.            Tiền bán hồ sơ mời đấu giá: 2.000.000đ/hồ sơ (Hai triệu đồng một hồ sơ).

10.       Kế hoạch bán đấu giá:

-      Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 15/2/2016 đến ngày 29/2/2016 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội.

-      Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký mua doanh nghiệp, nộp tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: Từ ngày 22/2/2016 đến ngày 01/3/2016 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội.

-      Thời gian khảo sát thực trạng doanh nghiệp: Từ ngày 02/3/2016 đến ngày 15/3/2016

-      Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký mua doanh nghiệp: Ngày 16/3/2016.

-      Thời gian địa điểm bán đấu giá: Ngày 21/3/2016 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội.

 CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội,

Số 2 phố Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội – ĐT: 04.33501225

Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây

Đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội - ĐT: 04. 33824749
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác