Bản quyền
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CƠ QUAN THIẾT LẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ: CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Giấy phép thiết lập website số 382/GP-BC do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 15/12/2006.

© Bản quyền thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa năm 2006 – tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền.

Tài liệu trên trang web này có thể được sao chép miễn phí dưới bất kỳ hình thức nào miễn là phải sao chép chính xác và không được sử dụng trong hoàn cảnh gây hiểu sai.

Bất kỳ nội dung nào trên trang web này được đăng lại hoặc sao chép đều phải nhận được phép bằng văn bản của chúng tôi và chỉ rõ nguồn gốc tài liệu từ trang web của chúng tôi, đồng thời thông báo về tình trạng bản quyền. Người sử dụng cần nêu rõ sẽ đảm bảo những nội dung đăng tải được cập nhật song song với quá trình cập nhật của trang web này. Nếu người sử dụng muốn sử dụng tài liệu từ trang web vui lòng liên hệ qua mục phản hồi để thông báo cho chúng tôi người sử dụng định sử dụng ở đâu và như thế nào. 

Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa khuyến khích liên kết đến trang web này.