Chính sách bảo mật cá nhân
 

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn tại Cổng thông tin doanh nghiệp. Khi bạn ghé thăm Web site này, chúng tôi không thu thập thông tin về bạn, trừ phi bạn quyết định cung cấp cho chúng tôi thông tin này và chịu trách nhiệm về những thông tin đó. Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất những thông tin trên trang web này

Nếu bạn gửi email cho chúng tôi

Bạn có thể lựa chọn và quyết định cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bằng cách email gửi câu hỏi hay góp ý. Chúng tôi sẽ dùng thông tin này để đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình.

Câu hỏi

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, hay đặt câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email feedback@business.gov.vn