Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp

Tập thể Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp

Chương trình hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ pháp lý liên ngành cho ...

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

Tham vấn Quy định Pháp lý ...

Trong phần này, DNNVV sẽ được tiếp cận dự thảo các văn bản pháp luật liên quan đến khu vực DNNVV, đồng thời có thể đóng góp ý kiến và khuyến nghị trực tiếp đến nhóm cán bộ dự thảo văn bản.

Sổ tay đại biểu Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa ...

Sổ tay cho các đại biểu của Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 và các cuộc họp có liên quan dự kiến tăng năng lực cạnh tranh và khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp nhỏ, vừa ...

Quản lý chất lượng

Những khuyến khích cho cải tiến và đổi mới

Nhà nước có chính sách khuyến khích cải tiến và đổi mới, đặc biệt là đổi mới công nghệ. Đó là khuyến khích miễn và giảm thuế thu hập doanh nghiệp trong những năm năm đầu tiên, và miễn thuế cho một số ...

Khuyến khích áp dụng QMS và xây dựng Thương hiệu

Như ở các mục thuộc Module trước đã đề cập, bạncó thể tiếp cận tới những chương trình hỗ trợ khuyến khích áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, và xây dựng thương hiệu cho hoạt động sản ...

Chương trình và các dự án

Có khá nhiều những chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật hiện nay có thể cung cấp thông tin TTI hữu ích cho bạn. Chương trình Lâm nghiệp bền vững do Chính phủ Đức hỗ trợ thông qua Tổ chức GTZ và Bộ ...

Khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các Hiệp hội

Khu vực tư nhân tham gia vào dịch vụ cung cấp TTI ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các công ty dịch vụ kỹ thuật tư nhân, công ty sản xuất và kinh doanh các thiết bị, công cụ sản xuất, công ty tư vấn ...

Trường đại học, Viện nghiên cứu và các Trung tâm chuyển giao công nghệ

Chức năng chính của Trường đại học, trường trung cấp dạy nghề là đào tạo, của các viện nghiên cứu trực thuộc trường là nghiên cứu (bao gồm cả nghiên cứu cơ bản), của các Trung tâm chuyển giao công ...

Cơ quan Chính phủ, nhà nước

Ở đâu cũng vậy, các cơ quan của chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước cùng với các viện nghiên cứu, trung tâm thông tin của họ là nguồn TTI nhiều nhất.

Làm thế nào để đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, để có đủ tư cách cho bảo hộ, một kiểu dáng công nghiệp phải mới lạ, sáng tạo và có tính ứng dụng công nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ với kiểu dáng công nghiệp

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) chiếm hơn 90 % số doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tại sao phải bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

Một kiểu dáng công nghiệp tăng thêm giá trị cho sản phẩm của bạn. nó làm cho sản phẩm hấp dẫn và thu hút khách hàng. Vì vậy bảo hộ các kiểu dáng giá trị là một phần có tính quyết định trong chiến ...

Hiểu những khái niệm cơ bản về kiểu dáng công nghiệp

Trong ngôn ngữ thường ngày, một kiểu dáng công nghiệp liên quan đến hình dáng và chức năng tổng thể của 1 sản phẩm

123...Trang cuối

Danh sách, địa chỉ và trang tin điện tử của 63 ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thực hiện bởi 63 ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau (danh sách xếp theo thứ tự chữ cái):

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban ...

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng ...

Giới thiệu về Cục Phát triển doanh nghiệp ...

Cục Phát triển doanh nghiệp giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Danh sách các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp ...

Các trung tâm này trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương trên cả nước, thực hiện xúc tiến thương mại-đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.