Công ty TNHH Việt Hưng Hưng Yên

7/3/2018 8:41:00 AM

Công ty TNHH Việt Hưng Hưng Yên là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và cung cấp nguyên vật liệu cho ngành gốm sứ

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

7/18/2016 3:52:00 PM

Vững bước hướng vào tương lai

Công ty cổ phần Hà Yến

7/6/2016 3:49:00 PM

Chân thành xây dựng quan hệ đối tác cùng phát triển

Chương trình mỗi ngày một doanh nghiệp nhằm trợ giúp thông tin và quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin doanh nghiệp. Nội dung, hình ảnh và video của mỗi doanh nghiệp được đăng tải trên đây thuộc bản quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp. 
Cục Phát triển không chịu bất cứ trách nhiệm nào về nội dung, hình ảnh và video cũng như vi phạm bản quyền (nếu có) của doanh nghiệp.
Nếu những thông tin do doanh nghiệp cung cấp được chứng minh là vi phạm bản quyền hoặc được bên thứ ba xác nhận là thiếu trung thực thì Cục Phát triển doanh nghiệp sẽ dừng cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp này trong thời hạn tối thiểu là 03 năm.
Thông qua chương trình "Mỗi ngày một doanh nghiệp", Cục Phát triển doanh nghiệp mong muốn chung tay xây dựng và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của doanh nghiệp!