Dự án LinkSME kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa với những doanh nghiệp dẫn đầu sẽ thúc đẩy tầm nhìn về tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hỗ trợ mục tiêu của USAID Việt Nam giúp mở rộng tăng trưởng bao trùm, theo định hướng thị trường và do khu vực tư nhân dẫn dắt.
I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án: - Tên dự án bằng tiếng Việt: Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Tên dự án bằng tiếng Anh: Linkages for small and medium enterprises (sau đây viết tắt là Dự án LinkSME).
2. Cơ quan chủ quản dự án và Chủ dự án:
2.1. Cơ quan chủ quản: Văn phòng Chính phủ Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
2.2. Chủ dự án: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
3. Nhà tài trợ nước ngoài: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
4. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 9/2019 đến ngày 04/9/2023.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Dự án sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, trong đó chủ yếu ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi tập trung nhiều DNNVV nói chung và các DNNVV thuộc lĩnh vực ưu tiên của dự án.
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article