Giới thiệu
 
 Trong phần này, bạn sẽ thấy những lời khuyên kinh doanh cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh như:
1. Đăng ký công việc kinh doanh
2. Bảo đảm tài chính cho công việc kinh doanh của bạn
3. Quản lý an toàn sức khoẻ và lao động tại nơi làm việc
4. Thực hiện nghĩa vụ thuế
5. Tuyển dụng nhân công
6. Tiếp thị và bán hàng
7. Quản lý chất lượng (trong phần Khởi sự)
 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một vài thông tin có thể không còn hiệu lực.
Những thông tin được cung cấp ở trong này là thông tin chung, có thể không áp dụng cho một vài trường hợp cụ thể, và không thể sử dụng thay thế cho những dịch vụ pháp luật hoặc chuyên nghiệp.
 


Giấy phép hợp tác làm phim hoặc cung cấp dịch vụ làm phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động hợp tác làm phim hoặc cung cấp dịch vụ làm phim cho tổ chức, cá ...

Văn bản chấp thuận việc nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị TVRO

Nhằm quản lý và kiểm soát việc nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ ...

Giấy phép đưa sản phẩm băng, đĩa hình hoặc âm thanh có nội dung ca nhạc, sân khấu đi gia công ở nước ngoài

Nhằm kiểm soát việc gia công sản phẩm băng đĩa hình hoặc âm thanh có nội dung ca nhạc sân khấu ở ...

Giấy phép nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Nhằm kiểm soát số lượng và chất lượng của việc nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Giấy phép xuất bản phụ trang, đặc san thông tin hoặc phát sóng số phụ, chương trình đặc biệt, chương trình phụ

Nhằm quản lý và kiểm soát việc xuất bản phụ trang, đặc san thông tin hoặc phát sóng số phụ, chương ...

Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh không thực hiện qua nhà xuất bản

Nhằm quản lý và giám sát việc xuất bản các tài liệu không được xuất bản bởi các nhà xuất bản của ...

Giấy phép hoạt động báo chí

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động báo chí tại Việt Nam

Giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa nhựa

Nhằm quản lý hoạt động của các cơ sở phát hành phim nhựa, băng đĩa phim

Giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính (OSP bưu chính)

Để kiểm soát việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam.

Giấy phép thành lập nhà xuất bản

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động của các nhà xuất bản

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản sản phẩm

Nhằm quản lý hoạt động xuất bản của các nhà xuất bản

Giấy phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP)

Để quản lý việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam

Giấy phép băng tần

Để phân bổ tần số cho các mạng viễn thông và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nhằm đảm bảo sử ...

Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

Để quản lý việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ viễn thông mới cho công cộng ngoài các dịch vụ đã được ...

Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông

Để quản lý việc thiết lập các mạng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp ...

12