Quản lý địa điểm làm việc

Quản lý an toàn và sức khoẻ lao động tại nơi làm việc

Tất cả các doanh nghiệp đều phải chịu trách nhiệm để đảm bảo an toàn và sức khoẻ lao động của nhân viên và để bảo vệ môi trường. Sử dụng đúng phương pháp này không những chỉ đạt được yêu cầu tối thiểu để tuân thủ theo luật lao động, mà còn đem lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Quản lý nơi làm việc

Với tư cách là chủ lao động, bạn có trách nhiệm cả về mặt pháp lý và đạo đức phải đảm bảo an toàn cho nhân viên, cho người dân và các doanh nghiệp ở xung quanh cũng như các đối tác làm ăn đến liên hệ tại văn phòng làm việc của bạn.