Thực hiện nghĩa vụ thuế

Giới thiệu về nghĩa vụ thuế

Trong phần này bạn sẽ có một số thông tin cơ bản liên quan đến thuế mà các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải trả.

Thuế môn bài

Doanh nghiệp tư nhân, công ty liên danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trả thuế môn bài căn cứ trên số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập hộ gia đình

Theo Luật Doanh nghiệp (công ty tư nhân, công ty liên danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần) hoạt động trong bất kỳ ngành nào.

Thuế giá trị gia tăng

Ba mức thuế VAT

Thuế xuất - nhập khẩu

Mức thuế xuất nhập khẩu thường xuyên thay đổi (theo quý).

Thuế trước bạ

Các doanh nghiệp có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Áp dụng cho hàng hoá: thuốc lá, rượu, bia, đồ uống có cồn, phương tiện vận tải có ít hơn 24 chỗ, xăng dầu, tú lơ khơ, và máy điều hoà nhiệt độ...

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội: chủ lao động đóng 15% và người lao động đống 5% trên tổng số lương. Bảo hiểm y tế: chủ lao động đóng 2% và người lao động đóng 1% tổng số lương.

Thuế thu nhập cá nhân

Mức thuế đối với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam và công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài

12