Bảng báo cáo dòng tiền mặt bao gồm dòng tiền ra và dòng tiền vào

Trong quá trình kinh doanh, bạn sẽ có lượng tiền vào nhiều hơn lượng tiền ra. Điều này giúp bạn có được khoản dự trữ tiền mặt và bạn luôn phải tìm cách để khoảng cách giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra được nới rộng, và bạn cam đoan với các nhà cho vay, các nhà đầu tư về tình hình khả quan của doanh nghiệp. Bảng báo cáo dòng tiền mặt thông thường gồm có:

Dòng tiền vào:

  • Các khoản thanh toán của khách hàng cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ
  • Lãi tiền gửi từ ngân hàng
  • Lãi suất tiết kiệm và đầu tư
  • Đầu tư của cổ đông

Dòng tiền ra:

  • Chi mua cổ phiếu, nguyên nhiên vật liệu thô hoặc các công cụ
  • Chi trả lương, tiền thuê và các chi phí hoạt động hàng ngày
  • Chi mua tài sản cố định – máy tính cá nhân, máy móc, thiết bị văn phòng,…
  • Chi trả lợi tức
  • Chi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các thuế khác

Có rất nhiều các khoản chi khác bạn phải chi vào những ngày cố định như chi trả lương, các khoản nợ đến hạn trả và chi nộp thuế. Bạn phải luôn luôn ở trong trạng thái đáp ứng được các khoản chi, tránh bị phạt nặng hoặc tránh trường hợp công nhân bất mãn.

Nhấn vào đường link để tải về bảng Excel để lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.  Bạn có thể lưu lại văn bản đã tải về để làm mẫu bằng cách chọn “save as” trong Excel và chọn loại file là “template”.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article