free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
PHÂN LOẠI DN THEO LOẠI HÌNH, NGÀNH NGHỀ
Phân loại DN theo loại hình, ngành nghề
Định hướng sản xuất kinh doanh của các DN thuộc chuỗi giai đoạn 2016-2017
Lý do DN giảm quy mô hoặc giải thể
DN gặp khó khăn trong khi tham gia chuỗi giá trị (%)
Những khó khăn khi DN tham gia và duy trì hoạt động trong chuỗi giá trị (%)
Tỷ lệ DN sử dụng vốn vay NHTM theo loại hình DN, ngành nghề kinh doanh và quy mô
Mức độ cản trở của các yếu tố theo thang điểm từ 1 đến 4(1= không trở ngại;…. 4= rất trở ngại)
Lý do DN chưa vay vốn NH
Lý do bị ngân hàng từ chối cho vay
Quy trình cho vay phù hợp với DN
Thủ tục cho vay đơn giản
Điều kiện cho vay chấp nhận được
Thời gian giải ngân nhanh
Lãi suất vay ưu đãi hơn so với lãi suất thông thường
Chi phí không chính thức thấp
Nguyên nhân DN không được hưởng chính sách miễn giảm, dãn thuế của CP
Ý kiến của các DN đánh giá về sự hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ của nhà nước (%)
Lý do DN chuỗi giá trị không tiếp cận được hỗ trợ nâng cao trình độ công nghệ của nhà nước (%)
Thực trạng mặt bằng kinh doanh của các DN
Lý do không đặt cơ sở SXKD trong các khu cụm CN
Thực trạng DN chuỗi tham gia XTTM trong và ngoài nước
Lý do DN chuỗi không tham gia XTTM trong và ngoài nước
Tình hình DN sử dụng dịch vụ của nhà nước và các cơ quan khác (%)
Đánh giá của DN về chất lượng cơ sở hạ tầng nơi DN đang sản xuất kinh doanh (%)
Nhà cung cấp vật tư/ thiết bị cho DN chủ yếu
Khách hàng chính tiêu thụ sản phẩm của DN tham gia chuỗi
DN tham gia vào chuỗi cung ứng đạt hiểu quả cao
Ưu điểm của DN khi tham gia chuỗi cung ứng
Mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng
Những hạn chế khiến khâu bảo quản, chế biến trong chuỗi cần được khắc phục
Những yếu tố bổ sung hạn chế đến khâu phân phối
Biện pháp thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tăng cường tính ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi trong hợp đồng
Đối tượng phù hợp cho Chương trình hỗ trợ KNST
Điều kiện đối với đối tượng tiếp nhận hỗ trợ KNST
Các hình thức hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, DN KNST
Hỗ trợ DN bởi cơ quan chủ trì Chương trinh KNST
Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, thúc đẩy KNST
Các nhà đầu tư hỗ trợ Chương trình KNST
Chuẩn đoán, tư vấn đánh giá năng lực DN thuộc chuỗi
Hình thức hỗ trợ sau chuẩn đoán và tư vấn DN tham gia chuỗi nông, lâm, thủy sản, và DVTM
Những hình thức DN mong muốn được ưu tiên hỗ trợ phát triển nâng cao năng lực trong chuỗi
Nhà nước cần đẩy mạnh hỗ trợ DN tham gia, duy trì và phát triển chuỗi giá trị