Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các DN trên địa bàn để SXKD năm 2014
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  4832/QĐ-UBND
Mã văn bản :  4832/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch
Trích yếu :  Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND TP.Hà Nội v/v hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các DN trên địa bàn để SXKD năm 2014
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/09/2014