Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  77/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  77/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của UBND TP.Hà Nội ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/10/2014