Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  V/v phân cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  01/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  01/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2015 của UBND TP.Hà Nội v/v phân cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/01/2015