Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  27/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  27/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Ngọc Tuấn, PCT UBND
Trích yếu :  Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2015 của UBND TP.Hà Nội ban hành "Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội"
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  16/09/2015