Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Thông báo hoãn kế hoạch bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  38_2016_TB_GS
Mã văn bản :  38_2016_TB_GS
Người ký :  Phạm Thị Thu Hoài, Giám đốc công ty
Trích yếu : 
Thông báo hoãn kế hoạch bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chấ
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/10/2016