Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  6593/QĐ-UBND
Mã văn bản :  6593/QĐ-UBND
Người ký : 
Trích yếu :  Quyết định số 6593/QĐ-UBND ngày 1 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV giai đoạn 2016-2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  01/12/2015