Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  6593/QĐ-UBND
Mã văn bản :  6593/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 6593/QĐ-UBND ngày 1 tháng 12 năm 2015 của UBND TP.Hà Nội phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  01/12/2015