Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” năm 2016
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  18/KH-UBND
Mã văn bản :  18/KH-UBND
Người ký :  Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2016 của UBND TP.Hà Nội  triển khai thực hiện Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” năm 2016
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  21/01/2016