Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Điều lệ Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  288/QĐ-UBND
Mã văn bản :  288/QĐ-UBND
Người ký :  Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Điều lệ Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/01/2016