Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Quản Lý Đô thị
Số văn bản :  01/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  01/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2016 của UBND TP.Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/02/2016