Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà NộiZ
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  42/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  42/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/12/2015