Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt đơn vị quản lý, vận hành và phương án giá cho thuê dịch vụ Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  712/QĐ-UBND
Mã văn bản :  712/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đơn vị quản lý,  vận hành và phương án giá cho thuê dịch vụ Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  16/02/2016