Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  40/KH-UBND
Mã văn bản :  40/KH-UBND
Người ký :  Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 40/KH-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/02/2016