Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  07/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  07/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 8 tháng 3 năm 2016 của UBND Hà Nội ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/03/2016