Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  6230/QĐ-UBND
Mã văn bản :  6230/QĐ-UBND
Người ký :  Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 6230/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của UBVND Thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/11/2015