Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  78/CTr-UBND
Mã văn bản :  78/CTr-UBND
Người ký :  Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Chương trình số 78/CTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/04/2016