Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  79/KH-UBND
Mã văn bản :  79/KH-UBND
Người ký :  Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBVND Thành phố Hà Nội phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2016
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/04/2016