Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  11/CT-UBND
Mã văn bản :  11/CT-UBND
Người ký :  Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch
Trích yếu :  Chỉ thị số11/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Hà Nội v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/06/2014