Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  31/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  31/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Trần Xuân Việt, PCT UBND
Trích yếu :  Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 4 tháng 8 năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/08/2014