Lời nói đầu

Thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/3/ 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có nhiệm vụ tổ chức biên soạn bộ giáo trình, tài liệu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV. Cục Phát triển doanh nghiệp đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức xây dựng, biên soạn bộ giáo trình, tài liệu trên.

Ngày 21/10/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1584/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Hội đồng đánh giá giáo trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV do PGS. TS. Lê Công Hoa, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm Chủ tịch Hội đồng. Trong quá trình xây dựng, biên soạn bộ giáo trình, tài liệu, Hội đồng đã tổ chức lấy ý kiến phản biện, thẩm định, đánh giá của các nhà khoa học để xây dựng Chương trình khung và bộ giáo trình, tài liệu cần thiết cho học viên, phục vụ hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV. Bộ giáo trình, tài liệu bao gồm 6 chuyên đề đào tạo khởi sự doanh nghiệp và 23 chuyên đề đào tạo quản trị doanh nghiệp (quy định tại Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC).

Do điều kiện về thời gian và một số hạn chế khác, các chuyên đề thuộc bộ giáo trình, tài liệu khó có thể tránh khỏi những thiếu sót. Cục Phát triển doanh nghiệp rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, học viên và quý độc giả để sớm hoàn thiện và phát hành chính thức bộ giáo trình, tài liệu này nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 08044498, Fax: 04 37342189, Email: i smempivietnam@gmail.com và info@business.gov.vn

 

CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP


DANH MỤC

TT

Chuyên đề

Biên soạn

I

Các chuyên đề đào tạo khởi sự doanh nghiệp

1

Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh

Thạc sĩ Lê Văn Nam

2

Lập kế hoạch kinh doanh

Thạc sĩ Hoàng Thị Thanh Hương

3

Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Trang

4

Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp

TS. Trần Văn Hùng

5

Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập DN

Thạc sĩ Lê Văn Nam

6

Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp

Thạc sĩ Lương Thu Hà

II

Các chuyên đề đào tạo về quản trị doanh nghiệp

7

Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

PGS.TS Vũ Thành Hưng

8

Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

9

Quản trị nhân sự

TS. Trương Minh Đức

10

Quản trị marketing

TS. Lê Thị Lan Hương

11

Quản trị dự án đầu tư

TS. Nguyễn Quốc Duy

12

Quản trị tài chính

TS. Nghiêm Thị Thà

13

Quản trị sản xuất

TS. Nguyễn Đình Trung

14

Quản lý kỹ thuật và công nghệ

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

15

Quản lý chất lượng

PGS.TS Trương Đoàn Thể

16

Quản trị hậu cần kinh doanh

PGS.TS Lê Công Hoa

17

Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ

TS. Nguyễn Thị Hoài Dung

18

Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm thương mại của các doanh nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

19

Đàm phán và ký kết hợp đồng

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Điệp

20

Ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Thạc sĩ Đỗ Đức Thọ

21

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

TS. Vũ Đình Hiển

22

Kỹ năng bán hàng

TS. Lê Thị Lan Hương

23

Kỹ năng làm việc nhóm

TS. Trương Minh Đức

24

Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp

PGS.TS Trần Thị Vân Hoa

25

Văn hóa doanh nghiệp

PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân

26

Tâm lý học lãnh đạo, quản lý

TS. Đỗ Thị Hải Hà

27

Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế

TS. Ngô Việt Nga

28

Lập dự án, phương án kinh doanh

Thạc sĩ Vũ Hoàng Nam

29

Các chuyên đề về hội nhập kinh tế

PGS.TS. Bùi Huy Nhượng

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
  Gửi ý kiến phản hồi
FERRM