Các khóa đào tạo: Lập kế hoạch kinh doanh; mô hình kinh doanh; Thương hiệu khởi nghiệp;Quản trị tài chính, nhân lực;Quản trị chiến lược;...

TT

Tên lớp

Số lớp

Đối tượng

Số học viên

Nội dung đào tạo

Địa điểm mở lớp

Thời gian (từ ngày… đến ngày…)

Đơn vị thực hiện

Kinh phí

(Triệu đồng)

I.

Đào tạo khởi sự kinh doanh

 

1

Lập kế hoạch kinh doanh; mô hình kinh doanh

02

Lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng chi nhánh/ bộ các SMEs, Startup;

Các cá nhân mới tạo dựng cơ sở kinh doanh

30-40 học viên/ lớp 

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp; Phân tích mọi vấn đề cơ bản trọng yếu nhất của Doanh nghiệp; Gây dựng và bảo vệ giá trị cốt lõi; Kết nối với cộng đồng doanh nhân và cộng đồng chuyên gia

Trường ĐHNT, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

 15/7/2020 đến 10/8/2020

Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) – Trường Đại học Ngoại thương

200

2

Thương hiệu khởi nghiệp

02

Cung cấp các kiến thức tổng quan về thương hiệu; Chiến lược khác biệt hóa; Định vị thương hiệu;

Xây dựng thông điệp thương hiệu và hành trình trải nghiệm khách hàng

15/8/2020 đến 30/8/2020

200

3

 Sales and Marketing

01

Tổng quan về Marketing, Digital Marketing; Tổ chức bộ phận Marketing trong doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch Marketing, Digital Marketing; Các công cụ nghiên cứu thị trường và khách hàng; Truyền thông thương hiệu và truyền thông bán hành trong doanh nghiệp; Tâm lý khách hàng, ứng dụng trong quảng cáo và xu hướng content marketing hiện nay.

05/9/2020 đến 15/9/2020

200

4

Quản trị tài chính, nhân lực

01

Tư duy về chân dung và vai trò của người quản lý; Ứng dụng các kĩ năng lãnh đạo & Nâng cao hiệu quả quản lý, nhằm xây dựng đội nhóm hiệu suất cao; Cung cấp các công cụ, form mẫu, checklist cụ thể, giúp nhà quản lý áp dụng ngay vào công việc; Nắm bắt chân dung của nhà Lãnh đạo & Quản lý, từ đó định hình phong cách Lãnh đạo cá nhân.

20/9/2020 đến 05/10/2020

200

5

Lập kế hoạch kinh doanh; mô hình kinh doanh

02

Lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng chi nhánh/ bộ các SMEs, Startup;

Các cá nhân mới tạo dựng cơ sở kinh doanh

30-40 học viên/ lớp 

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp; Phân tích mọi vấn đề cơ bản trọng yếu nhất của Doanh nghiệp; Gây dựng và bảo vệ giá trị cốt lõi; Kết nối với cộng đồng doanh nhân và cộng đồng chuyên gia

Trường Đại học KTQD; số 207 Giải Phóng; Hai Bà Trưng; Hà Nội

Từ 01/7/2020 đến 10/7/2020

Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội – Trường ĐH KTQD

200

6

Thương hiệu khởi nghiệp

02

Cung cấp các kiến thức tổng quan về thương hiệu; Chiến lược khác biệt hóa; Định vị thương hiệu;

Xây dựng thông điệp thương hiệu và hành trình trải nghiệm khách hàng

Từ 11/7/2020 đến 19/7/2020

200

7

 Sales and Marketing

01

Marketing; Tổ chức bộ phận Marketing trong doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch Marketing, Digital Marketing; Các công cụ nghiên cứu thị trường và khách hàng; Truyền thông thương hiệu và truyền thông bán hành trong doanh nghiệp; Tâm lý khách hàng, ứng dụng trong quảng cáo và xu hướng content marketing hiện nay.

Từ 25/7/2020 đến 10/8/2020

200

8

Lập kế hoạch kinh doanh; mô hình kinh doanh

02

Lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng chi nhánh/ bộ các SMEs, Startup;

Các cá nhân mới tạo dựng cơ sở kinh doanh

30-40 học viên/ lớp 

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp; Phân tích mọi vấn đề cơ bản trọng yếu nhất của Doanh nghiệp; Gây dựng và bảo vệ giá trị cốt lõi; Kết nối với cộng đồng doanh nhân và cộng đồng chuyên gia

Đại học Quốc gia Hà Nội, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

01/7/2020 đến 25/7/2020

Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội

200

9

Thương hiệu khởi nghiệp

02

Cung cấp các kiến thức tổng quan về thương hiệu; Chiến lược khác biệt hóa; Định vị thương hiệu;

Xây dựng thông điệp thương hiệu và hành trình trải nghiệm khách hàng

22/8/2020 đến 26/9/2020

200

10

 Sales and Marketing

01

Marketing; Tổ chức bộ phận Marketing trong doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch Marketing, Digital Marketing; Các công cụ nghiên cứu thị trường và khách hàng; Truyền thông thương hiệu và truyền thông bán hành trong doanh nghiệp; Tâm lý khách hàng, ứng dụng trong quảng cáo và xu hướng content marketing hiện nay.

24/10/2020 đến 21/11/2020

200

11

Lập kế hoạch kinh doanh; mô hình kinh doanh trong Nông nghiệp

02

Lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng chi nhánh/ bộ các SMEs, Startup;

Các cá nhân mới tạo dựng cơ sở kinh doanh

30-40 học viên/ lớp 

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp; Phân tích mọi vấn đề cơ bản trọng yếu nhất của Doanh nghiệp; Gây dựng và bảo vệ giá trị cốt lõi; Kết nối với cộng đồng doanh nhân và cộng đồng chuyên gia với nhóm ngành đặc thù là nông nghiệp sáng tạo

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

01/7/2020 đến 30/8/2020

Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Công nghệ; Trường Đại học Nông lâm, Thành phố Hồ Chí Minh

200

12

 Sales and Marketing trong lĩnh vực nông nghiệp

01

Lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng chi nhánh/ bộ các SMEs, Startup;

Các cá nhân mới tạo dựng cơ sở kinh doanh

Marketing; Tổ chức bộ phận Marketing trong doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch Marketing, Digital Marketing; Các công cụ nghiên cứu thị trường và khách hàng; Truyền thông thương hiệu và truyền thông bán hành trong doanh nghiệp; Tâm lý khách hàng, ứng dụng trong quảng cáo và xu hướng content marketing hiện nay đối với lĩnh vực nông nghiệp

05/9/2020 đến 30/9/2020

100

13

Lập kế hoạch kinh doanh; mô hình kinh doanh

02

Lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng chi nhánh/ bộ các SMEs, Startup;

Các cá nhân mới tạo dựng cơ sở kinh doanh

30-40 học viên/ lớp 

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp; Phân tích mọi vấn đề cơ bản trọng yếu nhất của Doanh nghiệp; Gây dựng và bảo vệ giá trị cốt lõi; Kết nối với cộng đồng doanh nhân và cộng đồng chuyên gia

Đại học Huế

 01/7/2020 đến

30/9/2020

Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, Đại Học Huế

200

14

Sales and Marketing

02

Lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng chi nhánh/ bộ các SMEs, Startup;

Các cá nhân mới tạo dựng cơ sở kinh doanh

Marketing; Tổ chức bộ phận Marketing trong doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch Marketing, Digital Marketing; Các công cụ nghiên cứu thị trường và khách hàng; Truyền thông thương hiệu và truyền thông bán hành trong doanh nghiệp; Tâm lý khách hàng, ứng dụng trong quảng cáo và xu hướng content marketing hiện nay.

Đại học Huế

 01/10/2020 đến

30/11/2020

Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, Đại Học Huế

200

Tổng số

24

2.400

II

Đào tạo quản trị kinh doanh.

 

 

1

 Quản trị chiến lược

01

Chủ tịch/CEO/Ban lãnh đạo các SMEs, Startup; Trưởng/phó phòng Marketing của DNNVV; Cá nhân đang làm trong ngành Marketing ; các doanh nghiệp khởi nghiệp

Xây dựng tư duy cốt lõi mà một CEO cần có trong việc định hình Chiến lược kinh doanh; Nắm bắt tổng thể về các thay đổi lớn trong môi trường kinh doanh, đặc biệt về cuộc đua Chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, khai thác tối đa nguồn lực doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn nhân lực; Ứng dụng ngay được vào hoạt động doanh nghiệp, tác động một cách có hệ thống vào cách quản trị và vận hành hiện tại. 

Địa chỉ: F101, toà nhà F, Trường ĐHNT, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

 10/10/2020 đến 25/10/2020

Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) – Trường Đại học Ngoại thương

100

2

Quản trị Marketing sáng tạo

01

Xây dựng Chiến lược & công cụ Marketing 4.0; Vai trò và vị thế của một Giám đốc Marketing; Xu hướng mới và quan trọng nhất về Marketing của Việt Nam và Thế giới; Tư duy và kiến thức cốt lõi; Hoạch định chiến lược Marketing; Tổ chức và hoạt động của phòng Marketing; Quản lý các hoạt động hỗ trợ thương mại; Quan hệ công chúng và quan hệ truyền thông và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến Marketing cũng như quản trị Marketing của doanh nghiệp. 

 01/11/2020 đến 10/11/2020

100

3

Quản trị Chiến lược, nhân sự

01

Chủ tịch/CEO/Ban lãnh đạo các SMEs, Startup; Trưởng/phó phòng Marketing của DNNVV; Cá nhân đang làm trong ngành Marketing ; các doanh nghiệp khởi nghiệp

Xây dựng tư duy cốt lõi mà một CEO cần có trong việc định hình Chiến lược kinh doanh; Nắm bắt tổng thể về các thay đổi lớn trong môi trường kinh doanh, đặc biệt về cuộc đua Chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, khai thác tối đa nguồn lực doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn nhân lực; Ứng dụng ngay được vào hoạt động doanh nghiệp, tác động một cách có hệ thống vào cách quản trị và vận hành hiện tại. 

Trường Đại học KTQD; số 207 Giải Phóng; Hai Bà Trưng; Hà Nội

05/7/2020 đến 21/7/2020

Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội – Trường ĐH KTQD

100

4

Quản trị tài chính; marketing

01

Xây dựng Chiến lược & công cụ Marketing 4.0; Vai trò và vị thế của một Giám đốc Marketing; Xu hướng mới và quan trọng nhất về Marketing của Việt Nam và Thế giới; Tư duy và kiến thức cốt lõi; Hoạch định chiến lược Marketing; Tổ chức và hoạt động của phòng Marketing; Quản lý các hoạt động hỗ trợ thương mại; Quan hệ công chúng và quan hệ truyền thông và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến Marketing cũng như quản trị Marketing của doanh nghiệp. 

100

5

Quản trị Chiến lược, nhân sự

01

Chủ tịch/CEO/Ban lãnh đạo các SMEs, Startup; Trưởng/phó phòng Marketing của DNNVV; Cá nhân đang làm trong ngành Marketing ; các doanh nghiệp khởi nghiệp

Xây dựng tư duy cốt lõi mà một CEO cần có trong việc định hình Chiến lược kinh doanh; Nắm bắt tổng thể về các thay đổi lớn trong môi trường kinh doanh, đặc biệt về cuộc đua Chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, khai thác tối đa nguồn lực doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn nhân lực; Ứng dụng ngay được vào hoạt động doanh nghiệp, tác động một cách có hệ thống vào cách quản trị và vận hành hiện tại. 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

10/8/2020 đến 12/8/2020

Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội

100

6

Quản trị tài chính; marketing

01

Xây dựng Chiến lược & công cụ Marketing 4.0; Vai trò và vị thế của một Giám đốc Marketing; Xu hướng mới và quan trọng nhất về Marketing của Việt Nam và Thế giới; Tư duy và kiến thức cốt lõi; Hoạch định chiến lược Marketing; Tổ chức và hoạt động của phòng Marketing; Quản lý các hoạt động hỗ trợ thương mại; Quan hệ công chúng và quan hệ truyền thông và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến Marketing cũng như quản trị Marketing của doanh nghiệp. 

09/9/2020 đến 11/9/2020

100

Tổng số

06

600

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article