Bộ Tài chính và Kho bạc New Zealand đã ký một biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính vào thứ Năm vừa rồi.

Biên bản ghi nhớ này nằm trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa chính phủ hai nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết việc ký kết lần này đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa hai bên. Đây là cơ sở để triển khai các mối quan hệ hỗ trợ kỹ thuật và công việc của New Zealand với Việt Nam.

Ngoài ra, việc ký kết sẽ tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực cùng có lợi, đặc biệt là quản lý ngân sách, tài chính và nợ, ổn định kinh tế vĩ mô và các vấn đề kinh tế - tài chính khác. Đây là những lĩnh vực mà New Zealand có thế mạnh, có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc nghiên cứu, phát triển và thực hiện các chính sách.

Việc ký kết diễn ra ngay sau khi Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược.

Theo VNS

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article