Việt Nam mở rộng quảng bá và tiêu thụ sầu riêng tại Australia

Ông Nguyễn Phú Hòa, Trưởng Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Australia cho TTXVN biết, sau thành công của chương trình quảng bá sầu riêng Việt Nam tại Australia tổ chức vào năm 2019, cơ quan này đã thực hiện các đợt khảo sát và nhận thấy tiềm năng tiêu thụ sầu riêng ở thị trường này là rất lớn.

Triển khai Kế hoạch đào tạo cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ và kinh phí được giao cho các Trung tâm Hỗ trợ DNNVV của Cục Phát triển Doanh nghiệp năm 2020 theo Quyết định số 2094/QĐ-BKĐT ngày 27/12/2019 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực năm 2020 và Quyết định số 542/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2020 về việc sửa đổi kế hoạch đào tạo của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV miền Trung...

123...Trang cuối