Giới thiệu
 
 Trong phần này, bạn sẽ thấy những lời khuyên kinh doanh cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh như:
1. Đăng ký công việc kinh doanh
2. Bảo đảm tài chính cho công việc kinh doanh của bạn
3. Quản lý an toàn sức khoẻ và lao động tại nơi làm việc
4. Thực hiện nghĩa vụ thuế
5. Tuyển dụng nhân công
6. Tiếp thị và bán hàng
7. Quản lý chất lượng (trong phần Khởi sự)
 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một vài thông tin có thể không còn hiệu lực.
Những thông tin được cung cấp ở trong này là thông tin chung, có thể không áp dụng cho một vài trường hợp cụ thể, và không thể sử dụng thay thế cho những dịch vụ pháp luật hoặc chuyên nghiệp.
 
Ngay cả những doanh nghiệp đang có thương hiệu thành công cũng phải đánh giá lại các cơ hội mới để phát triển doanh nghiệp của họ hơn nữa, với thương hiệu hiện tại hoặc xây dựng thương hiệu mới.

 Thường xuyên đánh giá thương hiệu có thể tạo cơ hội để xây dựng một doanh nghiệp mới bằng việc tiếp tục phát triển thương hiệu hiện tại hoặc xây dựng một thương hiệu mới.

Ví dụ, Phú Thành là một thương hiệu rất thành công đối với mái hiên di động. Nhưng người chủ trẻ tuổi của Phú Thành không chỉ bằng lòng với thành công đó. Anh luôn tìm kiếm các cơ hội mới để phát triển thương hiệu ra các sản phẩm hoặc thị trường khác. Năm 1999, ngay sau khi công nghệ cho phép mở dịch vụ chụp ảnh kỹ thuật số, anh là một trong những người tiên phong áp dụng kỹ thuật này vào công việc kinh doanh bằng cách mở rộng thương hiệu sang lĩnh vực mới – Phú Thành Digital Photo. Năm 2002, anh tiếp tục giới thiệu những dịch vụ mới với tên thương hiệu Phú Thành Digital Camera. Hiện nay anh vẫn đang tìm kiếm các cơ hội mới để mở rộng thương hiệu nổi tiếng của mình: Phú Thành.  

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article