Giới thiệu
 
 Trong phần này, bạn sẽ thấy những lời khuyên kinh doanh cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh như:
1. Đăng ký công việc kinh doanh
2. Bảo đảm tài chính cho công việc kinh doanh của bạn
3. Quản lý an toàn sức khoẻ và lao động tại nơi làm việc
4. Thực hiện nghĩa vụ thuế
5. Tuyển dụng nhân công
6. Tiếp thị và bán hàng
7. Quản lý chất lượng (trong phần Khởi sự)
 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một vài thông tin có thể không còn hiệu lực.
Những thông tin được cung cấp ở trong này là thông tin chung, có thể không áp dụng cho một vài trường hợp cụ thể, và không thể sử dụng thay thế cho những dịch vụ pháp luật hoặc chuyên nghiệp.
 
Giống như bất kỳ hoạt động marketing nào, bạn cần phải lập dự toán cho thương hiệu để đảm bảo hiệu quả của chi phí bỏ ra. Một bản dự toán sẽ giúp bạn tập trung nộ lực và ưu tiên tài chính cho việc xây dựng thương hiệu.

Có một số vấn đề cần phải lập dự toán:

  • Đặt ra tên thương hiệu, thiết kế biểu trưng, khẩu hiệu, văn phòng phẩm như tài liệu giới thiệu doanh nghiệp, tiêu thư, phong bì hoặc bao bì sản phẩm
  • Trụ sở hoặc văn phòng
  • Thông điệp quảng cáo
  • Thời gian dành để truyền tải các giá trị thương hiệu và các cam kết cho khách hàng để bảo đảm họ hiểu được các thành phần của thương hiệu
  • Các nguồn lực như trang thiết bị, con người và các tài liệu khác cấp cho nhân viên để bảo đảm họ thực hiện tốt các cam kết của thương hiệu
  • Trang web của doanh nghiệp để giới thiệu thương hiệu  

Không nhất thiết phải tiến hành mọi việc cùng một lúc. Khi nhân viên hiểu đầy đủ và có thể thực hiện các cam kết thương hiệu thì bạn có thể xây dựng thương hiệu thành công. Nếu ngân sách hạn hẹp thì các yếu tố liên quan khác như brochure, tiêu thư, biểu trưng, trang web, bao bì và quảng cáo có thể tiến hành sau. Nhưng cần phải lập kế hoạch để thực hiện những yếu tố này một cách đồng nhất để cung cấp cho khách hàng thông tin nhất quán về ý nghĩa thương hiệu của bạn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article