Hai bên sẽ tham gia tạo điều kiện kết nối các DNNVV Rumani với đối tác Việt Nam trên cơ sở lâu dài để họ có thể tiếp cận thị trường của nhau hoặc của các nước thứ ba cũng như được tiếp cận công nghệ tiên tiến ở hai quốc gia đối tác

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế với Rumania, nhân dịp Ngài Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Rumani có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa với Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Rumani. Hai Bộ trưởng cũng ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến đầu tư giữa hai bên.

Bản ghi nhớ này nhằm khuyến khích tinh thần kinh doanh và phát triển DNNVV; tiếp tục đẩy mạnh sáng kiến hợp tác giữa các DNNVV ở hai nước, phù hợp với các tiêu chí về hiệu quả kinh tế, tài chính và xã hội cũng như bảo vệ môi trường thông qua:

i) Khuyến khích sự hợp tác giữa các doanh nghiệp thực chất/có chủ sở hữu với các tổ chức nhằm mục đích phát triển và tăng cường mối quan hệ kinh tế lâu dài;

ii) Tập trung và Đào tạo nguồn nhân lực cho các tổ chức nhà nước và tư nhân có tham gia hoạt động phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

iii) Cùng nhau nghiên cứu, thực hiện và đánh giá chương trình đã thiết kế nhằm mở rộng mô hình và dịch vụ kinh doanh hướng đến các trung tâm, vườn ươm kinh doanh cũng như khu công nghiệp;

iv) Thúc đẩy sự hợp tác của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; liên kết với các trường đại học và viện nghiên cứu;

v) Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực nông thôn, bằng cách bảo tồn giá trị nghệ thuật, sản phẩm thủ công và du lịch truyền thống;

vi) Tăng thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng cách tạo điều kiện cho họ tiếp cận thị trường quốc tế;

vii) Thúc đẩy và tạo cơ hội kinh doanh bằng cách xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử chứa đựng những thông tin được thiết kế phù hợp;

viii) Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối hoạt động hướng tới thương mại và hợp tác quốc tế, bằng cách cung cấp cho họ thông tin phù hợp và tạo điều kiện cho họ được liên hệ và tham gia các phái đoàn giao thương cũng như hội chợ quốc tế;  

ix) Cùng nhau tổ chức, thúc đẩy và triển khai các sự kiện quốc tế và song phương có sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hai bên sẽ tham gia tạo điều kiện kết nối các DNNVV Rumani với đối tác Việt Nam trên cơ sở lâu dài để họ có thể tiếp cận thị trường của nhau hoặc của các nước thứ ba cũng như được tiếp cận công nghệ tiên tiến ở hai quốc gia đối tác (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article