Trong các ngày 12-13/9/2018, Cuộc họp lần thứ 47 Nhóm công tác doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEWG) trong khuôn khổ Diễn đàn các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã diễn ra tại Port Mosby, Papua Niu Ghi nê.

Với tỷ trọng 97% trên tổng số doanh nghiệp, DNNVV giải quyết hơn 50% việc làm, đóng góp từ 20%-50% cho tổng thu nhập kinh tế và là động lực chính cho sự tăng trưởng của các nền kinh tế thành viên APEC. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ trung bình DNNVV trực tiếp xuất khẩu của các nền kinh tế thành viên mới dừng ở con số khiêm tốn dưới 35%. Hội nghị Bộ trưởng các nền kinh tế thành viên APEC đã xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2020, trong đó tập trung xây dựng nền kinh tế số, sáng tạo; mở rộng kinh doanh và tăng cường năng lực cho doanh nghiệp; xây dựng hệ sinh thái kinh doanh hỗ trợ DNNVV phát triển và tăng cường năng lực tiếp cận thị trường cho DNNVV.

Khai mạc Cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công thương Papua Niu Ghi nê nhấn mạnh tầm quan trọng của các DNNVV trong nền kinh tế mỗi nước nói chung và trong khu vực các nền kinh tế APEC nói riêng. Chủ tọa Cuộc họp - Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch Nhóm công tác DNNVV APEC, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam khái quát lại kết quả hoạt động của Nhóm công tác DNNVV trong các kỳ họp trước, nhấn mạnh giá trị và tác động của các hoạt động/dự án mà các nền kinh tế thành viên đã thực hiện tới cộng đồng DNNVV trong khu vực. 

  
 Ông Nguyễn Hoa Cương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và đầu tư

 

Tại cuộc họp, các nền kinh tế thành viên đã chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hoạt động/dự án hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) đã thực hiện trong các năm 2017, 2018 như Thi hành chiến lược Xanh, Bền vững và Sáng tạo cho MSME (Thái Lan), Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (Việt Nam), Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong ngành dệt may (Philipin), Mạng lưới kinh doanh của doanh nhân trẻ (Hàn Quốc), Đối thoại chính sách: Chia sẻ kinh nghiệm trong tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập cho MSME (Papua Niu Ghi nê), Mở rộng kinh doanh cho MSME trong thương mại điện tử (Thái Lan), Tiếp cận tài chính cho MSME trong kỷ nguyên số (Việt Nam), Cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho MSME do nữ làm chủ (Nga), Hội thảo khai thác thương mại điện tử cho DNNVV (Việt Nam) v.v…Kinh nghiệm cho thấy là việc các nền kinh tế thành viên được học tập lẫn nhau trong hoạt động hỗ trợ MSME, sự đồng thuận của các cơ quan/tổ chức có trách nhiệm và sự năng động của chính những MSME trong đón nhận thách thức và biến thách thức thành cơ hội kinh doanh đóng vai trò vô cùng quan trong cho sự phát triển của các nền kinh tế thành viên nói chung và APEC nói riêng.

Các nền kinh tế thành viên cũng thảo luận một số đề xuất cho thời gian tới liên quan đến kinh doanh O2O (online-to-ofline), tăng cường năng lực cho DNNVV trong các hiệp định thương mại của Tổ chức thương mại thế giới, DNNVV tốt nhất của tỉnh, tăng cường tiếp cận tài chính thông qua khai thác tài sản sở hữu trí tuệ, kinh nghiệm tốt trong doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo v.v…

Trong ngày làm việc thứ hai, các nền kinh tế thành viên APEC sẽ thảo luận về các đề xuất, sáng kiến của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV, đóng góp ý kiến cho tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng, Hội nghị các nguyên thủ của các nền kinh tế APEC và nội dung của cuộc họp lần thứ 48 Nhóm công tác DNNVV (Hồng Liên-Hoàng Hải).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article