1. Tên Quỹ:

QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO IC1

Tiếng anh: IC1 STARTUP INNOVATION INVESTMENT FUND (ICF1)

2. Địa chỉ trụ sở chính:

92G-92H Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 035 267 1124 

Email: investor@innocapital.vn     Website: innocapital.vn

3. Lĩnh vực đầu tư:

STT

Tên ngành

Mã ngành

7

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

2740

8

Sản xuất thiết bị truyền thông

2630

10

Sản xuất linh kiện điện tử

2610

4. Vốn góp của quỹ: 180.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi triệu Việt Nam đồng).

5. Do Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam  quản lý.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article